15.03.2017

IV Ogólnopolski Konkurs Więziennej Twórczości Teatralnej

0001

W dniach od 24 do 28 kwietnia 2017 roku w Poznaniu odbędzie się

IV Ogólnopolski Konkurs Więziennej Twórczości Teatralnej

Organizatorem Konkursu jest Areszt Śledczy w Poznaniu, instytucje naukowe i artystyczne.

Konkurs ma umożliwić osadzonym występy przed szeroką publicznością i poddanie się ocenie jury składającego się z przedstawicieli środowisk artystycznych i naukowych.

Konkurs jest skierowany do funkcjonujących w jednostkach penitencjarnych grup teatralnych. Obejmuje zakłady karne wszystkich kategorii i areszty śledcze. Do udziału w konkursie zgłosiły się grupy reprezentujące następujące jednostki penitencjarne:

 • Zakład Karny w Krzywańcu, grupa „IMPRO”
 • Zakład Karny w Łupkowie, grupa” Teatr dwóch scen”
 • Zakład Karny w Wierzchowie, grupa „WGT
 • Areszt Śledczy w Opolu, grupa „Druga Szansa”
 • Oddział Zewnętrzny w Turawie – AŚ w Opolu, grupa „Widno-kręgi”
 • Zakład Karny w Kwidzynie, grupa „ Korektor”
 • Zakład Karny Wrocław nr 1, grupa „Jubilo”8
 • Areszt Śledczy Kraków – Podgórze, grupa „Restart”
 • Oddział Zewnętrzny Kalisz – AŚ w Ostrowie Wlkp. – grupa „Epizod”
 • Areszt Śledczy w Poznaniu, grupa „Teatr Innego Świata”
 • Oddział Zewnętrzny ul. Nowosolska – AŚ w Poznaniu
 • Zakład Karny w Sztumie, grupa „Piktogram”

Jednym z zadań konkursu jest integracja ze środowiskiem otwartym, prezentacja umiejętności osób pozbawionych wolności, ich potencjału, przełamywanie barier, ograniczeń.

Miejsca spektakli:

24.04.2017  Teatr Polski w Poznaniu ( otwarcie)

25.04.2017  Teatr Polski w Poznaniu

26.04.2017  Teatr Ósmego Dnia

27.04.2017  Teatr Ósmego Dnia

28.04.2017  Centrum Kultury Zamek ( finał)

 

 

Bilety będą dostępne w Teatrze Ósmego Dnia oraz w Teatrze Polskim w Poznaniu od 05.04.2017.