05.12.2018

Jarmark Bożonarodzeniowy

Już w najbliższy weekend Teatr Polski w Poznaniu otworzy się na Święta! Zapraszamy na spotkania w teatralnej atmosferze, przy akompaniamencie świątecznej muzyki, ze smakołykami i śpiewem.

W sobotę, 8 grudnia zapraszamy najmłodszych i tych trochę starszych na zwiedzanie Teatru Polskiego z przewodnikiem. O godz. 11.00 rozpoczną się „Oprowadzanki teatralne”, na które zapraszamy dzieci w wieku 6–8 lat. Zapisy pod adresem: monika.stasik@teatr-polski.pl

Pod tym samym adresem można zgłaszać udział w kolejnym spacerze, o godz. 13.30. Tym razem przeznaczony jest on dla widzów starszych – bez górnej granicy wieku.

Liczba miejsc na oba spacery ograniczona.


Niedziela, 9 grudnia upłynie pod znakiem muzyki, śpiewu i wspólnej zabawy.

O godz. 11.00 przed Teatrem Polskim usłyszeć będzie można Zespół Folklorystyczny „Modrzanki” z Modrza w gminie Stęszew.

W tym samym czasie w foyer I piętra trwać będą „Teatranki”, a na placyku przed Malarnią odbędą się warsztaty tworzenia ozdób świątecznych dla najmłodszych i tych trochę starszych.

O godz. 13.00 zagra Kapela Dudziarska „Koźlary”. O godz. 15.30 usłyszymy Międzypokoleniowy Chór Teatru Polskiego w Poznaniu. Na godz. 15.30 i 17.00 zaplanowaliśmy warsztaty „Świąteczno-teatralne laboratorium” dla dzieci w wieku 9–12 lat. Prowadzić je będzie w foyer I piętra Sandra Lewandowska. Zapisy pod adresem: sandra.lewandowska@teatr-polski.pl

Liczba miejsc na oba warsztaty ograniczona.

Uwaga!

W razie niepogody wszystkie wydarzenia odbywać się będą na Dużej Scenie Teatru Polskiego w Poznaniu.


 

Jarmark Bożonarodzeniowy przed Teatrem Polskim – PROGRAM

 

Sobota, 8 grudnia 2018

 • 11.00–12.30 – „Oprowadzanki teatralne”, wiek: 6–8 lat

zapisy: monika.stasik@teatr-polski.pl

 • 13.30–15.00 – „Oprowadzanki teatralne”, wiek: 6–8

zapisy: monika.stasik@teatr-polski.pl

Niedziela, 9 grudnia 2018

 • 11.00 – koncert Zespołu Folklorystycznego „Modrzanki” (przed Teatrem Polskim)
 • 11.00 – warsztaty świąteczne na placyku przed Malarnią: ozdoby świąteczne, łańcuchy, torby świąteczne, przyozdabianie choinek
 • 12.00 – spotkanie z Modrzankami (Piwnica pod Sceną)
 • 12.30 – występ Kapeli Dudziarskiej „Koźlary” (przed Teatrem Polskim)
 • 15.00 – spotkanie z Dudziarzami (Piwnica pod Sceną)
 • 15.30 – koncert Międzypokoleniowego Chóru Teatru Polskiego w Poznaniu (przed Teatrem Polskim)
 • 15.30 – warsztaty „Świąteczno-teatralne laboratorium”, wiek: 9–12 lat (foyer I piętro)*

zapisy: sandra.lewandowska@teatr-polski.pl

 • 17.00 – warsztaty „Świąteczno-teatralne laboratorium”, wiek: 9–12 lat (foyer I piętro)*

zapisy: sandra.lewandowska@teatr-polski.pl

Modrzanki

Zespół Folklorystyczny „Modrzanki” z Modrza w gminie Stęszew powstał w 1996 roku. Kierownikiem zespołu jest Weronika Polaczek, animatorka kultury ludowej. Zespół występował na Ogólnopolskim Festiwalu w Bukowinie Tatrzańskiej „Sabałowe Bajania” oraz na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. W swoim repertuarze zespół posiada „Obrzęd Dożynkowy” oraz kilkadziesiąt przyśpiewek w gwarze wielkopolskiej. Obrzęd i przyśpiewki wykonywane były na wielu regionalnych przeglądach i festiwalach. W 2014 roku powstał materiał o zespole zatytułowany: „Modrzanki zespół folklorystyczny – gmina Stęszew. Pieśni i przyśpiewki środkowej Wielkopolski”. W ciągu ostatnich dwóch lat zespół prezentował scenki o charakterze rozrywkowym: „Z emerytami wesoło jest”, „Wiosna w duszy nam gra”, „Uroki wsi polskiej”, „Z piosenką po Europie”. Zespołowi przygrywa akordeonista, Czesław Gryska.

https://www.facebook.com/pg/DomKulturySteszew/photos/?tab=album&album_id=1779671568956947

Koźlary

Powiatowa Młodzieżowa Kapela Dudziarska „Koźlary”, z Domu Kultury w Stęszewie, powstała z inicjatywy Burmistrza gminy Stęszew, a opiekunem od początku istnienia grupy do 2016 roku była Barbara Bawer, dyrektor Domu Kultury w Stęszewie. Niezbędne instrumenty zbudował Andrzej Mendlewski, artysta ludowy z Wielkiejwsi. Nauka gry na dudach i skrzypcach przewiązanych, metodą ze słuchu, odbywa się pod okiem instruktora Romualda Jędraszaka z Kostrzyna Wielkopolskiego. Obecnie kapela występuje na wielu scenach krajowych i zagranicznych, promując i rozsławiając gminę Stęszew i powiat poznański. O wysokim poziomie kapeli świadczy to, że na każdej imprezie stęszewscy dudziarze są zauważani i nagradzani przez profesjonalistów.

https://www.facebook.com/kapeladudziarska.kozlary/

 

Międzypokoleniowy Chór Teatru Polskiego w Poznaniu

Chór powstał w czerwcu 2018 roku, dając swój pierwszy koncert 1 lipca na zakończenie międzypokoleniowych warsztatów chóralnych. Ma na celu krzewienie idei wspólnego muzykowania, a także burzenie barier pokoleniowych, dzięki odkrywaniu wspólnych pasji. Do chóru należą osoby w różnym wieku, które łączy wielka miłość do muzyki oraz potrzeba tworzenia i bycia razem.

http://teatr-polski.pl/startuje-trzecia-edycja-miedzypokoleniowych-warsztatow-choralnych/

 

 


 

*Prosimy o zamieszczenie w przesłanej wiadomości e-mail poniższej zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych syna/córki ……………………………………………… (imię i nazwisko dziecka) przez Teatr Polski w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, przy ul. 27 Grudnia 8/10, w celu uczestnictwa w warsztatach dla dzieci pt. „Świąteczno-teatralne laboratorium”.

W związku z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, niniejszym informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych Państwa dziecka jest Teatr Polski w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, 27 Grudnia 8/10, 61-737 Poznań, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury, prowadzonym przez Wydział Kultury UM Poznania pod numerem RIK– XI, NIP: 7781003125.
 2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystaniem z przysługujących praw, należy kontaktować się drogą elektroniczną poprzez adres e-mail: rodo@teatr-polski.pl
 3. Dane osobowe dziecka otrzymaliśmy od Państwa na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
 4. Dane osobowe dziecka przetwarzane będą w celu uczestnictwa w warsztatach dla dzieci
  ,,Świąteczno-teatralne laboratorium’’, organizowanych przez Teatr Polski w Poznaniu.
 5. Dane osobowe dziecka przetwarzane będą przez upoważnionych pracowników i współpracowników Administratora. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi, w szczególności usługi związane z obsługą informatyczną.
 6. Dane osobowe dziecka nie będą przekazywane do państw trzecich (nienależących do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
 7. Dane osobowe Państwa dziecka będą przechowywane do momentu wycofania przez Państwa zgody. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być przechowywane zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 8. Mają Państwo:
  1. prawo dostępu do treści danych osobowych dziecka,
  2. prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  3. prawo do przenoszenia danych,
  4. prawo wniesienia sprzeciwu.
 9. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 10. Dla danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Podanie danych osobowych dziecka jest dobrowolne, ale niepodanie ich skutkuje brakiem możliwości uczestniczenia dziecka w warsztatach organizowanych przez Teatr Polski w Poznaniu.
 12. Dane osobowe Państwa dziecka nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.