Informacja dla osób niepełnosprawnych

Duża scena oraz Malarnia są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.