01.08.2017

Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu nr 3/2017/PZP

Odpowiedzi na pytania oraz symulacja nagłośnienia Dużej Sceny

Dotyczące zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 3/2017/PZP

na: „Dostawa sprzętu oświetleniowego oraz sprzętu akustycznego wraz z instalacją na potrzeby spektakli Teatru Polskiego w Poznaniu”.

pytania i odpowiedzi 1_1.08

pytania i odpowiedzi 2_1.08

Symulacja nagłośnienia Dużej Sceny Teatru Polskiego w Poznaniu