16.06.2020

Okres ważności Vouchera Teatru Polskiego!

TEATR POLSKI W POZNANIU - ZDJĘCIE NA TLE BŁĘKITNEGO NIEBA. FASADA, TARAS Z PELARGONIAMI I FRONTON Z NAPISEM NARÓD SOBIE

Szanowni Państwo,

Vouchery zakupione w naszym Teatrze na sezon 2019/2020 będą ważne do końca kalendarzowego roku 2020. W razie wątpliwości odsyłamy do regulaminu vouchera!