Kontakt: przetarg@teatr-polski.pl

 

20 marca 2017

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zmówienia publicznego prowadzonego w w trybie przetargu nieograniczonego nr 1/2017/PZP 

 

W załączeniu – ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 


20 marca 2017

 

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, ponownej ocenie ofert oraz o odrzuceniu oferty w ramach części 1 zamówienie.

W załączeniu – ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU

 


16 marca 2017

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zmówienia publicznego prowadzonego w w trybie przetargu nieograniczonego nr 1/2017/PZP 

 

Zwiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, w ramach cz. 3

 

 

 


15 marca 2017

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zmówienia publicznego prowadzonego w w trybie przetargu nieograniczonego nr 1/2017/PZP 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 


14 marca 2017

Informacja

na podstawie art. 86 ust 5 ustawy Pzp dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 1/2017/PZP 

na

„Dostawę sprzętu multimedialnego na potrzeby spektakli Teatru Polskiego w Poznaniu”

 

W ZAŁĄCZENIU (skan)

 

 


8 marca 2017 

 

Odpowiedź na pytanie dotyczące ogłoszenia przetarogowego na zamówienie publiczne nr 1/2017/PZP

na

„Dostawę sprzętu multimedialnego na potrzeby spektakli Teatru Polskiego w Poznaniu”

 

 


 

6 marca 2017

Ogłoszenie przetargowe

Dotyczące zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 1/2017/PZP

na:

„Dostawę sprzętu multimedialnego na potrzeby spektakli Teatru Polskiego w Poznaniu”