04.06.2019

Światowy Dzień Uchodźcy

W dniu 20 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Uchodźcy, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

W 2000 roku, aby uświadamiać problemy, z jakimi borykają się osoby zmuszone do opuszczenia ojczystych krajów na skutek wojen, kryzysów humanitarnych czy prześladowań politycznych.

W związku z narastającą ksenofobią i coraz częstszymi atakami rasistowskimi, symboliczny wymiar tego dnia nabiera w Polsce coraz istotniejszego znaczenia. Instytucje kultury, uczelnie, urzędy powinny nadawać ton debacie publicznej i propagować demokratyczne wartości: szacunek dla odmienności, dbałość o ludzką godność, empatię i obywatelską odpowiedzialność. Dlatego obok realnej pomocy niesionej uchodźcom, równie istotne stają się projekty artystyczne i edukacyjne na rzecz solidarności i tolerancji.

Z okazji Światowego Dnia Uchodźcy na budynku Teatru Polskiego zostanie wywieszona międzynarodowa flaga uchodźców, zaprojektowana przez artystkę syryjskiego pochodzenia, Yarę Said. Pomarańczowa flaga z czarnym paskiem, metaforycznie odnosząca się do kamizelki ratunkowej, jest symbolem solidarności ze wszystkimi, którzy zmuszeni są uciekać z rodzimych krajów i ryzykują wyczerpującą podróż w poszukiwaniu bezpieczeństwa. Jako społeczeństwo, przez lata, zwłaszcza w XIX i XX wieku, doświadczaliśmy losu uchodźców. Wówczas wiele narodów solidaryzowało się z nami i – wykazując empatię – przyjęło nas do swoich wspólnot. Dlatego też nie powinniśmy zamykać się na wielokulturowość
i obawiać się tolerancji dla inności.