Nie-boskie narracje. O lęku i gniewie rozmowy z pisarzami. JAN SOWA

Nie-boskie narracje. O lęku i gniewie rozmowy z pisarzami

JAN SOWA

w rozmowie z prof. Przemysławem Czaplińskim

 

19 kwietnia, godz. 19.00, Duża Scena

 

Studiował filologię polską, psychologię i filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz na Uniwersytecie Paryż VIII w Saint-Denis. Doktor socjologii, pracownik naukowy Katedry Kultury Współczesnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Autor około stu tekstów opublikowanych w Polsce i zagranicą oraz książek z zakresu psychologii, socjologii i krytyki społecznej, w tym m.in.: „Sezon w teatrze lalek i inne eseje”, „Ciesz się, późny wnuku. Kolonializm, globalizacja i demokracja radykalna”, „Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą”.

Zainteresowania Sowy skupiają się wokół kwestii społeczno-kulturowych. Zajmuje się szeroko pojętą teorią kultury (filozofia, socjologia, psychologia, antropologia itd.). W szczególności interesuje go problematyka związana z mediami, przeobrażeniami społecznymi w cywilizacji Zachodu oraz odniesieniem kultury europejskiej do innych kultur (w tym kwestia kolonializmu, globalizacji, imigracji oraz zderzenia Zachodu ze światem islamu).

Sowa formułuje tezy, z którymi można polemizować, ale które z całą pewnością skłaniają do refleksji nad zagadnieniem, jak spożytkować naszą peryferyjność, nasze szczególne doświadczenie nowoczesności przeżywanej w warunkach uzależnienia od obcych imperiów; co zrobić z naszą innością bez oglądania się na Zachód i separowania się od Wschodu. Dyskusja, do której zachęca ta książka, to dyskusja o nas dzisiaj – o ludziach, którzy zostali ukształtowali w określonych warunkach cywilizacyjno-kulturowych i ponoszą konsekwencje decyzji politycznych (mądrości i głupoty) swoich przodków.

/prof. Hanna Gosk o książce „Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą” (źródło: wyborcza.pl)/

 

Wejściówki w cenie 5 zł dostępne w kasie teatru.

Kontakt:

Foto