11.08.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie o wyborze oferty 3.2017.PZP

Dotyczące zawiadomienia publicznego prowadzonegow trybie przetargu nieograniczonego nr 3/2017/PZP na:

,,Dostawa sprzętu oświetleniowego oraz sprzętu akustycznego wraz z instalacją na potrzeby spektakli Teatru Polskiego w Poznaniu”