04.08.2017

Zbiorcze zestawienie ofert dotyczące przetargu nr 3/2017/PZP

dotyczące zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 3/2017/PZP

na: „Dostawa sprzętu oświetleniowego oraz sprzętu akustycznego wraz z instalacją na potrzeby spektakli Teatru Polskiego w Poznaniu”.

zbiorcze zestawienie ofert 3.2017.PZP