Aleksandra Henglewska

Dział Artystyczny

Koordynatorka pracy artystycznej
aleksandra.henglewska@teatr-polski.pl