„Odys” reż. Ewelina Marciniak na fotografii Grzegorz Dowigałło, fot. Magda Hueckel

Grzegorz Dowgiałło

Obecnie gra w następujących spektaklach:

Foto