Monika Stasik

Dział marketingu

Kasjerka, Organizator Widowni
tel.: 61 852 05 4161 852 05 41
e-mail: rezerwacja@teatr-polski.pl