Spec. ds. artystycznych

Jacek Muszkieta

Dział Artystyczny

Specjalista do spraw artystycznych

tel. 501 101 351

e-mail: jacek.muszkieta@teatr-polski.pl