Tadeusz Falana

Tadeusz Falana

Obecnie gra w następujących spektaklach: