Przewodnik pisania kontraktu

Dokument Teatru Polskiego w Poznaniu od 1875 opracowany przez zespół artystyczny we
współpracy z Gildią Polskich Reżyserek i Reżyserów Teatralnych


Kodeks etyki osób zatrudnionych w Teatrze Polskim w Poznaniu

Dokument zaktualizowany dnia 28.09.2021r.
Aktualizacja na bazie Kodeksu etyki Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie.

W trakcie uchwalania.


Załącznik do Kodeksu etyki Teatru Polskiego 1875 w Poznaniu

Dokument regulujący działania artystyczne prowadzone w Teatrze

W trakcie uchwalania.