27.04.2018

Metafory Rzeczywistości w 2018 r. – zmiana formuły!

ZDJĘCIE BUDYNKU TEATRU POLSKIEGO W NOC Y. NA PIERWSZYM PLANIE ŻÓŁTY SZEŚCIAN Z NAPISEM TEREN ZABAWY

Metafory Rzeczywistości to konkurs dramaturgiczny organizowany od 2008 roku w Teatrze Polskim w Poznaniu. Konkurs w 2016 roku zmienił swoją formułę – stał się konkursem tematycznym. W 2016 roku tematem było hasło z plakatu Mieczysława Wasilewskiego: Be war/or not to be. W 2017 roku do współpracy zaprosiliśmy Operę Poznańską, co zaowocowało obecnością w finale pięciu dramatów oraz dwóch scenicznych form muzycznych. Hasło przewodnie – jubileuszowej, dziesiątej edycji brzmiało: Where is my vote? / Gdzie jest mój głos?

Czytania sceniczne odbywały się w nieoczywistych przestrzeniach teatralnych, np. pod sceną obrotową, w sali prób i kuchni aktorskiej, w Piwnicy pod Sceną czy w ciężarówce. Przed teatrem była strefa, w której można było skorzystać z oferty food trucków oraz porozmawiać o teatrze i nie tylko.

W bieżącym, 2018 roku, Metafory Rzeczywistości nie odbędą się. Pracujemy nad zmianą formuły przyjmując dla konkursu tryb odbywania się, co dwa lata (biennale).

Bardzo dziękujemy Państwu za udział w dziesięciu edycjach Metafor Rzeczywistości. Zapraszamy jednocześnie do Teatru Polskiego w Poznaniu na spektakle oraz wydarzenia okołoteatralne.