25.01.2024

Nasze obce. Sędzia Igor Tuleya w rozmowie z prof. Przemysławem Czaplińskim

Nasze Obce.

Rozdwojone państwo

Od grudnia 2023 rząd polski podejmuje działania – na przykład wymienia rady nadzorcze w mediach publicznych – lecz działania te, jako rzekomo bezprawne, stają się przedmiotem śledztwa.

Zarazem prawomocność śledztwa jest podważana przez doradców rządowych, którzy kwestionują wcześniejsze regulacje prawne. Mamy sędziów i neosędziów, wyroki i anty-wyroki, instytucje i kontr-instytucje. Polska nie jest już podzielona – jest państwem podwojonym i rozdwojonym, w którym konflikt dwóch prawomocności uniemożliwia rządzenie zgodne z prawem.

Czy zatem rząd znalazł się w sytuacji bez dobrego wyjścia? Jeśli podporządkuje się aktualnemu prawu, nie będzie mógł rządzić; jeśli podejmie działania na granicy prawa, zalegalizuje wcześniejsze metody PiS-u.

Być może jednak istnieją inne rozwiązania. O to zapytamy naszego gościa, sędziego Igora Tuleyę.

2 lutego 2024 | g. 18.00 | Duża Scena

 

Igor Tuleya

Prawnik, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie. Członek Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. Orzekał w wielu głośnych sprawach, np. Janusza Kaczmarka czy doktora Mirosława Garlickiego. W czasie sporu wokół Sądu Najwyższego w Polsce, zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem dotyczącym zgodności ustaw dokonujących zmian w wymiarze sprawiedliwości w Polsce z europejskimi standardami dotyczącymi niezawisłości sędziowskiej.

Krytykował zmiany w sądownictwie wprowadzane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. W listopadzie 2020 roku, na podstawie decyzji Izby Dyscyplinarnej, stracił sędziowski immunitet. Dopiero 30 listopada 2022 roku, po przeszło 700 dniach zawieszenia, został przywrócony do wykonywania czynności orzeczniczych.

Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie sędziego Igora Tulei przeciwko Polsce. ETPCz uznał, że doszło do naruszenia art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych wolności (prawo do rzetelnego procesu sądowego), art. 8 Konwencji (prawo do poszanowania życia prywatnego) oraz art. 10 Konwencji (prawo do wolności wypowiedzi).

W sierpniu 2022 roku w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, nagrodą Fundacji Grand Press, został uhonorowany Medalem Wolności Słowa 2022 w kategorii „Instytucja”.

 

Przemysław Czapliński 

Profesor zwyczajny; historyk literatury polskiej i europejskiej XX i XXI wieku, eseista, tłumacz, krytyk; współtwórca Centrum Humanistyki Otwartej (UAM) zajmującego się związkami między prawem i literaturoznawstwem; członek redakcji czasopisma „Teksty Drugie”.

Ostatnie jego publikacje to: Poruszona mapa (2016), Literatura i jej natury (współautorzy: Joanna B. Bednarek, Dawid Gostyński, 2017), O jeden las za daleko. Demokracja, kapitalizm i nieposłuszeństwo ekologiczne w Polsce (współredakcja: J. B. Bednarek, D. Gostyński; 2019), Tożsamość po pogromie. Świadectwa i interpretacje Marca ’68 (współred.: Alina Molisak, 2019); To wróci. Przeszłość i przyszłość pandemii (współred. J.B. Bednarek, Warszawa 2022). Laureat nagród: im. Ludwika Frydego (1997), Fundacji im. Kościelskich (1998), im. Kazimierza Wyki (2004), im. Jana Długosza (2017), Marszałka Województwa Wielkopolskiego (2019).

Przedmiotem jego badań jest literatura (polska) i problemy późnej nowoczesności.

 

 

Wejściówki w cenie 15 zł dostępne na stronie www.bilety.teatr-polski.pl oraz w kasie biletowej.

W sprawie rezerwacji prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Widzów:
rezerwacja@teatr-polski.pl
• +48 61 8520541
• +48 61 8525628