01.03.2022

Nowe zasady udziału w wydarzeniach artystycznych

Szanowni Widzowie!
Od 1 marca 2022 obowiązują nowe zasady udziału w wydarzeniach artystycznych. W trosce o Wasze i nasze bezpieczeństwo prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi przed zakupem biletu i o przestrzeganie – razem z nami – poniższych zasad bezpieczeństwa. W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Biurem Obsługi Widzów, które postara się je jak najszybciej wyjaśnić.

Dyrekcja i Zespół Teatru Polskiego w Poznaniu

 

SZCZEGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W SPEKTAKLACH I WYDARZENIACH TEATRALNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ TEATR POLSKI W POZNANIU
W ZWIĄZKU Z PRZECIWDZIAŁANIEM ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ WIRUSA SARS-CoV-2

§ 1

1. Niniejszy regulamin zawiera zasady uczestniczenia w spektaklach i wydarzeniach teatralnych organizowanych przez Teatr Polski w Poznaniu.
2. Regulamin wprowadza się w celu wdrożenia aktualnych ograniczeń dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych, w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.

§ 2

1. Regulamin jest dostępny w Biurze Obsługi Widzów, w kasie biletowej oraz na stronie internetowej Teatru www.teatr-polski.pl.
2. Przed zakupem biletu należy zapoznać się z regulaminem.
3. Dokonanie zakupu biletu jest równoznaczne z akceptacją i zobowiązaniem do respektowania postanowień regulaminu.
4. Regulamin wiąże wszystkie osoby zamierzające uczestniczyć w spektaklach i wydarzeniach naszego Teatru niezależnie od tego, czy nabyły bilet osobiście, czy za pośrednictwem osób trzecich.

§ 3

1. Każdy widz zobowiązany jest do respektowania aktualnych zasad bezpieczeństwa.
2. W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, w teatrze należy przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki ochronnej, również podczas trwania spektaklu czy wydarzenia teatralnego.
3. Nakaz zasłaniania ust i nosa maseczką ochronną obowiązuje do chwili opuszczenia przestrzeni teatru.
4. Osoby, które same nie mogą założyć lub zdjąć maseczki ochronnej z powodu stanu zdrowia będą zobowiązane do przyjścia na spektakl czy wydarzenie teatralne z osobą towarzyszącą, która dopełni za nich tego obowiązku.
5. Teatr nie dostarcza widzom maseczek ochronnych.

§ 4

1. Osoby niestosujące się do zaleceń obsługi widowni, mogą zostać poproszone o opuszczenie przestrzeni teatru.
2. W szczególności – podczas spektaklu czy wydarzenia teatralnego – widz nierespektujący nakazu zakrywania ust i nosa maseczką ochronną będzie proszony o opuszczenie widowni przez obsługę.
3. Spektakl może zostać przerwany, jeśli widzowie nie będą przestrzegać obowiązku zakrywania ust
i nosa maseczką ochronną.
4. W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, pracownicy obsługi widowni lub porządkowi, mogą odmówić wstępu na teren teatru osobom z wyraźnymi oznakami infekcji, takimi jak: uporczywy kaszel, widoczne złe samopoczucie, trudności w oddychaniu lub osobom niestosującym się do zaleceń sanitarnych i mogących stanowić zagrożenie.
5. W powyższych przypadkach kwota za bilet nie podlega zwrotowi.

§ 5

1. Widzowie są proszeni o dokonywanie, w miarę możliwości, płatności i wszelkich rozliczeń bezgotówkowo oraz posługiwanie się biletami elektronicznymi.

§ 6

1. Zasady uczestnictwa i przebywania na terenie teatru mogą być uzupełniane lub zmieniane.
2. Wszelkie zmiany regulaminu będą publikowane za pośrednictwem social mediów i na naszej stronie internetowej.
3. Regulamin obowiązuje od 1.03.2022r

Dane kontaktowe do Biura Obsługi Widzów
tel. +48 618 520 541; +48 618 525 628
e-mail : rezerwacja@teatr-polski.pl