21.04.2017

Poznań dla Syrii

29 i 30 kwietnia (sobota-niedziela), g. 19.00

„Poznań dla Syrii” – zbiórka pieniędzy  podczas spektaklu „Malowany ptak”

Wojna w Syrii toczy się od ponad pięciu lat. Nie ma pełnych statystyk dotyczących liczby ofiar śmiertelnych tego brutalnego konfliktu – według różnych szacunków jest to między 250 000 a 500 000 osób. Pomocy humanitarnej potrzebuje ponad 13 milionów ludzi, w tym 6 milionów dzieci. Przed wojną w Syrii mieszkały około 23 miliony osób. Wskutek wojny połowa syryjskiej populacji zmuszona została do opuszczenia swoich domów – ponad 4,8 miliona osób uciekło z kraju, a liczba uchodźców wewnętrznych w Syrii szacowana jest na co najmniej 6,5 miliona. 4,5 miliona osób żyje w obszarach dotkniętych bezpośrednio działaniami wojennymi, do których bardzo trudno dotrzeć z pomocą. 80% Syryjczyków żyje w ubóstwie, co trzecie gospodarstwo domowe jest zadłużone, a szacowana długość życia od wybuchu konfliktu spadła o 20 lat. Potrzeby pomocy humanitarnej w samej Syrii szacowane są na ponad 3 miliardy dolarów w roku 2016.

Prezydent Miasta Poznania z Arcybiskupem MP podjęli decyzję o wspólnej realizacji programu „Poznań dla Syrii”, którego celem jest wsparcie ofiar konfliktu, rodzin z dziećmi stacjonujących w Syrii.

Z uwagi na wynikające ze stanu bezpieczeństwa obecne trudności logistyczne w dotarciu do potrzebujących z bezpośrednią pomocą humanitarną, najwłaściwszą i najbardziej pożądaną formą wsparcia jest zapewnienie środków finansowych, pozwalających rodzinom na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych (jedzenie, koce, odzież itp.).

Miasto wspólnie z Archidiecezją korzystając ze wsparcia Caritas, PCK i wolontariuszy w miesiącu kwietniu planuje przeprowadzenie zbiórek podczas dużych wydarzeń sportowych, kulturalnych itp. Miasto, w ramach wolontariatu pracowniczego zaprasza również pracowników miejskich do zaangażowania się w udział w zbiórkach.