18.08.2017

Przetarg nieograniczony nr 2/2017/PZP

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr 2/2017/PZP na:
„Przebudowa i nadbudowa budynku administracji Teatru Polskiego w Poznaniu”.

wzór umowy_2_2017_PZP

SIWZ_2_2017_PZP_16.08

A01_format A2

A02A_format A3

A02B_format A3

A02C_format A3

A02D_format A3

A03A_format A3

A03B_format A3

A03C_format A3

A03D_format A3

A04A_format A3

A04B_format A3

A04C_format A3

A04D_format A3

A05A_format A3

A05B_format A3

A05C_format A3

A05D_format A3

A05E_format A3

A06_format A3

A07_format A2

A08_format A2

A09_format A3

A10_format A3

A11_format A3

A12_format A3

A13_format A3

A14_format A3

opis techniczny_TP_administracja_pwK01_rzut piwnicyPW

K02_rzut parteru_PW

K03_rzut 1piętra_PW

K04_rzut 2piętra_PW

K05_przekrój A_A_PW

K06_ramy stalowe_PW

K07_schody żelbetowe_PW

K08_zbrojenie stropodachu_PW

K09_ścianka żelbetowa_PW

K10_podkonstrukcja_elewacja_PW

K11_technologia wykonania otworu_PW

PW_TP_KONSTRUKCJA_I OPIS TECHNICZNY_DOC_2017-04-26G1

G2

G3

G4

G5

Is01

Is02

Is03

Is04

Is05

PW opis

W1

W2

W3

W4

W5

zestawienie wentylacjiE01_elektryka

E02_elektryka

E03_elektryka

E04_elektryka

E05_elektryka

E06_elektryka

E07_elektryka

E08_elektryka

PW-OPISPR – Teatr administracja – Instalacjeelektryczne

PR- roboty budowalne

Przedmiar instalacje sanitarne Teatr Polski001-WYMAGANIA OGÓLNE

002-ROBOTY ROZBIÓRKOWE

003-ROBOTY ZBROJENIOWE

004-ROBOTY BETONOWE

005-ROBOTY MURARSKIE

006-IZOLACJE

007-SYSTEMY FASADOWE

008-TYNKOWANIE

009-ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUD

010-PODŁOGI

011-ROBOTY MALARSKIE

012-ROBOTY BUD. WYKONCZENIOWE

013-INSTALACJE SANITARNE CO CT WENT KLIM WODKAN

014-INSTALACJE ELEKTRYCZNE