01.07.2022

Trwają przygotowania do II edycji konferencji Teatr od}{nowa

Teatr Polski w Poznaniu szykuje kolejną odsłonę środowiskowej konferencji poświęconej systemowym zmianom w polskim teatrze oraz nowym modelom pracy teatralnej. Jesienią tego roku (26-27 września) zaprosimy wszystkich chętnych do siedziby Teatru by wspólnie zastanowić się nad tym, co można zrobić by polepszyć funkcjonowanie teatrów w Polsce. W tym roku ogłaszamy też open call na propozycje wystąpień podcza konferencji!

Pierwsza edycja w znacznej mierze była poświęcona aspektom etycznym. Dyskutowaliśmy o procesie pracy nad spektaklem. Staraliśmy się odpowiedzieć na pytania: Jak pracować, aby czuć się bezpiecznie? Jak jednocześnie pozostawić proces otwartym na nieznane i nieprzewidywalne? Czy jesteśmy w stanie wspólnie wypracować takie modele, dzięki którym będziemy czuli się wolni, kreatywni i pewni tego, że granice, które wyznaczyliśmy, nie zostaną przekroczone?

Kontynuując wątki etyczne, sprawdzając jak sprawdziła się idea kontraktu, chcemy w tym roku rozszerzyć naszą debatę o zagadnienia systemowe, organizacyjne oraz więcej miejsca poświęcić wątkom poza aktorskim. Będziemy rozmawiać o tym jak zorganizowane są teatry. Czy w obecnych warunkach prawnych możliwa jest demokratyzacja instytucji kultury? Postaramy przyjrzeć się napięciom na linii artyści – instytucje. Podejmiemy tematy związane z ekonomią i dystrybucją kapitału. Chcemy również dać głos osobom, którzy pracują w teatrach, ale nie występują na scenie – ich zdanie jest dla nas niezwykle istotne.

 

Open Call

Podczas tegorocznej edycji pragniemy dać przestrzeń do wypowiedzi nie tylko zaproszonym przez nas gościom. Ogłaszamy open call na przygotowanie swojego wystąpienia w ramach konferencji. Interesują nas przede wszystkim tematy takie jak: 

  • teatr i ekonomia
  • teatr i prawo
  • nowe modele procesu twórczego
  • narracje poza aktorskie
  • krytyka teatralna 
  • demokratyzacja instytucji kultury

Jesteśmy oczywiście otwarci na wszelkie propozycje. Rozpatrzymy każdą nadesłaną eksplikację. Zgłosić może się każda osoba, bez względu na rodzaj wykonywanej w teatrze pracy. Prelegentom i prelegentkom oferujemy nocleg oraz wynagrodzenie. 

Propozycje wystąpień prosimy przesyłać poprzez przygotowany kwestionariusz:

Zgłoszenia przyjmujemy do 4 września 2022r.

Szczegółowe zasady naboru znajdują się w regulaminie

Teatr Polski dąży do tego by stać się miejscem, w którym podejmujemy rozmowę o najważniejszych wyzwaniach przed jakimi stoi środowisko teatralne. Tworzymy platformę wymiany myśli i doświadczeń. Zapraszamy już dziś do tego byście razem z nami podjęli refleksję nad tym, co możemy zrobić by teatr był lepszym miejscem pracy.

 

  Andrzej Błażewicz Konrad Cichoń

organizatorzy konferencji Teatr od}{nowa