05.03.2019

„Śluby PANieńskie” Aleksandra Fredro w reż. Andrzeja Błażewicza

Dwaj mężczyźni siedzący w damskich sukniach na zabytkowej sofie, obok nich oraz za nimi, ubrani w epokowe stroje trzej mężczyźni, Nad ich głowami wisi obraz - "Książę Potocki ze swoja świtą"

PREMIERA NR 4195

Aleksander Fredro

ŚLUBY PANIEŃSKIE

reżyseria: Andrzej Błażewicz, dramaturgia: Paweł Sablik, scenografia, kostiumy, światło, wideo: Aleksandra Grabowska, muzyka: Andrzej Błażewicz, Paweł Sablik, Łukasz Drążek, inspicjentka: Agnieszka Misiewicz

obsada: Mariusz Adamski, Konrad Cichoń, Piotr B. Dąbrowski, Paweł Siwiak, Wiesław Zanowicz

 

8, 9, 10 15, 16, 17 marca godz. 19.00

MALARNIA 

 

Kiedy Freud stwierdził, że psychika kobiety jest dla niego i dla psychoanalizy ciemnym kontynentem, to czy w ten sposób nie przyznał się zarazem do niewiedzy na temat „mężczyzny” i samego siebie? Czyż bowiem już sam pomysł, żeby ujmować płcie jako ściśle od siebie odseparowane, nie jest typowym konceptem takiego odizolowanego „Ja”, mieszczańskiego i męskiego indywiduum?

/ Męskie fantazje, Klaus Theweleit /

Według ankiety zaprezentowanej w książce Philipa G. Zimbardo i Nikity S. Coulombe Gdzie ci mężczyźni? ponad 65% mężczyzn jako czynniki przyczyniające się do problemów motywacyjnych, występujących wśród młodych mężczyzn wskazało „sprzeczne przekazy w mediach, ze strony instytucji, rodziców i rówieśników na temat akceptowalnych męskich zachowań”.

Twórcy przedstawienia Śluby panieńskie według farsy hrabiego Aleksandra Fredry starają się stematyzować pojęcie tak zwanego „upadku męskości” lub „słabej płci męskiej”. Portretują problemy współczesnego mężczyzny, budując świat swojego przedstawiania w oderwaniu od farsowego charakteru słów zapisanych przed wiekami przez autora Zemsty. Tropią stereotypy i przemocowe wzorce zachowań wobec obu płci, wielokrotnie powielane bezrefleksyjnie w teatralnych i filmowych realizacjach. Spektakl jest próbą uruchomienia innej narracji niż maskulinistyczna czy też patriarchalna w dialogu między mężczyznami a dyskursem feministycznym. Stawia pytanie o tożsamość męskości, w całej swojej rozciągłości obejmując obszary zarówno hetero- jak i nieheteronormatywne.

Ważne informacje

  • spektakl przeznaczony dla osób powyżej 18 roku życia;
  • w spektaklu wykorzystywana jest lampa stroboskopowa.

 

Bilety w cenach

  • 50 PLN normalny;
  • 30 PLN ulgowy;
  • Grupy powyżej 15 osób 25 PLN (dotyczy Dużej Sceny oraz Malarni). Bilet dla opiekuna Grupy 5 PLN.

 

Wideo