24.06.2019

Teatr Polski w Poznaniu poszukuje!

TEATR POLSKI W POZNANIU - ZDJĘCIE Z DOŁU NA TLE BŁĘKITNEGO NIEBA I CHMUR. FASADA I FRONTON Z NAPISEM NARÓD SOBIE

Teatr Polski w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko spec. ds. marketingu

Miejsce pracy: Teatr Polski w Poznaniu

Opis stanowiska pracy:

 • przygotowywanie i współtworzenie akcji promocyjnych i marketingowych;
 • kreowanie pozytywnego wizerunku Teatru Polskiego w Poznaniu;
 • skuteczne działania marketingowe i sprzedażowe;
 • poszukiwanie nowych sposobów komunikacji z klientem;
 • pozyskiwanie i współpraca z nowymi partnerami biznesowymi;
 • nadzór i aktualizacja strony internetowej teatru;
 • obsługa zewnętrznych nośników reklamowych;
 • koordynowanie kampanii mediowych;
 • mile widziana umiejętność prowadzenia i pozycjonowania stron internetowych oraz znajomość programów graficznych;
 • nadzór nad identyfikacją graficzną Teatru i materiałów marketingowych oraz współpraca z firmami zewnętrznymi (np. drukarnie, graficy).

Wymagania:

 • samodzielność i inicjatywa w działaniu, kreatywność;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • dobra organizacja pracy i odpowiedzialności za powierzone obowiązki;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych;
 • umiejętność pracy w grupie, nastawienie na współpracę;
 • znajomość języka angielskiego;
 • wykształcenie wyższe.

Oferujemy:

 • ciekawą, różnorodną i pełną wyzwań pracę w najdłużej nieprzerwanie działającym teatrze w Polsce;
 • stanowisko w ramach działu marketingu Teatru;
 • umowę o pracę na cały etat;
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • list motywacyjny.

CV oraz list motywacyjny prosimy wysyłać na adres praca@teatr-polski.pl do 7 lipca 2019 r.

W tytule wiadomości prosimy dopisać SPECJALISTA DS. MARKETINGU.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandytatami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Teatr Polski w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu ul. 27 Grudnia 8/10 w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy spec.ds.marketingu. Zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana o przysługujących mi uprawnieniach, w tym, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie”.


INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Teatr Polski w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu ul. 27 Grudnia 8/10, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Poznania pod pozycją  RIK – XI, NIP: 7781003125. Mogą Państwo skontaktować się z nami za pomocą adresu e-mail: rodo@teatr-polski.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu: 61 852 56 28 lub 61 852 64 95 Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia procesu rekrutacji przez Administratora na stanowisko, na które Państwo aplikujecie. Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych są przepisy ustawy Kodeks pracy lub ewentualnych ustaw szczegółowych oraz wyrażone przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Państwa dane osobowe będę przetwarzane przez upoważnionych pracowników oraz współpracowników Administratora. Dane osobowe będą przetwarzane również przez podmioty współpracujące z Administratorem, w tym podmioty świadczące usługi związane z rekrutacją oraz pomioty świadczące usługi informatyczne. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. Ponadto Państwa dane osobowe mogą być przechowywane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres uzasadniony przepisami prawa. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie bez wpływu na czynności dokonane przed cofnięciem.  W celu cofnięcia zgody należy wysłać oświadczenie na adres e-mail rodo@teatr-polski.pl lub pisemnie na adres ul. 27 Grudnia 8/10 61-737 Poznań. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych wskazanych w Kodeksie pracy lub innych ustawach szczegółowych, jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.