19.09.2022

Urodziny teatru!

RYCINA PRZEDSTAWIAJĄCA PIERWOTNY WYGLĄD TEATRU POLSKIEGO W POZNANIU - Z KLOMBEM PRZED GŁÓWNYM WEJŚCIEM I JESZCZE BEZ DOBUDOWANEJ CZĘŚCI Z HOLEM KASOWYM I TARASEM

W niedzielę Teatr Polski w Poznaniu obchodzić będzie 147. urodziny.

Tego dnia w gmachu przy ul. 27 Grudnia dziać się będzie od rana!

Najmłodsi będą mogli doświadczyć teatru podczas kolejnej odsłony warsztatów Roztańczone rodziny.

 

Od godziny 11.00 zapraszamy wszystkich na kolejną odsłonę Gustownej Garażówki! W zależności od pogody – na placu przed teatrem lub w Malarni będzie można znaleźć i kupić niezwykłe kostiumy teatralne i zdobyć rekwizyty z czeluści naszych magazynów.
Starannie wyselekcjonowane, wybrane i wyprane kostiumy – i te wykwintne, i te specjalnie projektowane, i te najzwyklejsze, ale wszystkie grające kiedyś na scenach Teatru Polskiego – mogą trafić w Wasze ręce!

Kostiumy – w różnych rozmiarach i w różnym wieku – oraz rekwizyty będzie można kupić już od 5 złotych!

Przybywajcie, przebierajcie, kupujcie!

A o godz. 13:00 otworzymy dla widzów wyjątkową wystawę urodzinową – składać się będą na nią zdjęcia z jednego z fotograficznych spacerów teatralnych.

Zapraszamy!

Harmonogram wydarzeń

11:00, plac przed Teatrem Polskim w Poznaniu/Malarnia: Gustowna Garażówka

11:00, foyer I piętra: Roztańczone rodziny

13:00, hol kasowy/foyer na parterze: urodzinowa wystawa fotograficzna

18:00, Duża Scena: Śmierć Jana Pawła II

 

Regulamin Gustownej Garażówki

Edycja #2 w Teatrze Polskim w Poznaniu

 1. Przepisy niniejszego regulaminu dotyczą Gustownej Garażówki – edycja #2 (zwanej w dalszej części Regulaminu „Wyprzedażą”), organizowanej przez Teatr Polski w Poznaniu (zwanym w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”.

 2. Wyprzedaż odbędzie się w siedzibie Teatru Polskiego w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 8/10 w Poznaniu 25 września 2022 roku od godz. 11:00 do 18:00 lub do momentu wyprzedania ostatniej rzeczy.

 3. Celem wyprzedaży jest promocja Teatru poprzez sprzedaż kostiumów i strojów teatralnych (zwanych dalej „kostiumami”) oraz rekwizytów teatralnych (zwanych dalej „rekwizytami”), które były wykorzystywane w Teatrze Polskim w Poznaniu.

 4. Kupującym może być każda osoba fizyczna odwiedzająca Wyprzedaż.

 5. Każdy kupujący może zakupić jednorazowo maksymalnie 10 sztuk kostiumów lub rekwizytów.

 6. Każdy wystawiony w ramach Wyprzedaży kostium lub rekwizyt ma indywidualnie oznaczoną cenę sprzedaży, która obowiązuje wyłącznie w okresie Wyprzedaży wskazanym w pkt. 3. W ramach Wyprzedaży nie będą stosowane rabaty cenowe. Cena oznaczona na kostiumie lub rekwizycie nie podlega negocjacji.

 7. Forma płatności: wyłącznie gotówka lub karta płatnicza.

 8. Wstęp na Wyprzedaż jest bezpłatny.

 9. Wyprzedaż nie jest przeznaczona dla osób fizycznych oraz podmiotów prawnych prowadzących działalność gospodarczą. Za zakupione w ramach Wyprzedaży kostiumy Teatr nie będzie wystawiał faktur VAT. Podmioty wymienione w zdaniu poprzedzającym zainteresowane zakupem kostiumów lub rekwizytów proszone są o kontakt z przedstawicielką Biura Organizacji Widowni Teatru – panią Moniką Stasik pod adresem e-mail: monika.stasik@teatr-polski.pl.

 10. Nie ma możliwości odkładania lub rezerwowania wybranych kostiumów lub rekwizytów. Zakup następuje niezwłocznie po wybraniu kostiumu lub rekwizytu.

 11. Nie ma możliwość zwrotu zakupionych kostiumów lub rekwizytów.