06.05.2022

Uwaga, Warszawo!, Uwaga, Kaliszu!

Spektakl "Cudzoziemka"

Uwaga, Poznaniacy!

14  maja Cudzoziemkę gramy na Kaliskich Spotkaniach Teatralnych,

a 27 maja na Warszawskich Spotkaniach Teatralnych.