05.04.2018

V Ogólnopolski Konkurs Więziennej Twórczości Teatralnej

V Ogólnopolski Konkurs Więziennej Twórczości Teatralnej

W dniach od 23 kwietnia do 27 kwietnia 2018 roku w Poznaniu odbędzie się V Ogólnopolski Konkurs Więziennej Twórczości Teatralnej. Organizatorem Konkursu jest Areszt Śledczy w Poznaniu, instytucje naukowe i artystyczne oraz wolontariusze. Konkurs ma na celu umożliwienie osadzonym występy przed szeroką publicznością i jury składającym się z przedstawicieli środowisk artystycznych i naukowych. Jednym z zadań konkursu jest integracja ze środowiskiem otwartym, prezentacja umiejętności osób pozbawionych wolności, ich potencjału, przełamywanie barier, ograniczeń.

Konkurs jest skierowany do funkcjonujących w jednostkach penitencjarnych grup teatralnych. Obejmuje zakłady karne wszystkich kategorii i areszty śledcze.

W Teatrze Polskim w Poznaniu 24 kwietnia zaprezentują się:

  • Areszt Śledczy w Opolu „Druga Szansa”
  • Oddział Zewnętrzny w Turawie Aresztu Śledczego w Opolu „Widno-Kręgi”
  • Oddział Zewnętrzny przy ul. Nowosolskiej Aresztu Śledczego w Poznaniu „Próba”

Bilety do nabycia będą dostępne w Teatrze Ósmego Dnia oraz w Teatrze Polskim w Poznaniu od 06.04.2018.