Dlaczego potrzebujemy wspólnoty?

Dlaczego potrzebujemy wspólnoty?

Dlaczego Polacy chcą być Polakami?

Jakie potrzeby zaspokaja patriotyzm?

Po co nam wspólnota?
Kto jest wynarodowiony, a kto wnarodowiony?
Jak budujemy dumę z Polski?
W ramach projektu Naród sobie.pl zapraszamy na debatę zatytułowaną „Dlaczego potrzebujemy wspólnoty?” z udziałem: prof. Wojciecha Burszty, prof. Piotra Śliwińskiego, dyrektora artystycznego Macieja Nowaka. 
Pieśń Marianny: Ewa Szumska.
Film found footage: Michał Januszaniec
Prowadzenie: prof. Waldemar Kuligowski.

Wideo