30.08.2016

Oblężenie – Metafory Rzeczywistości – fot. Marek Zakrzewski (3)