27.09.2016

sceny-mysliwskie

„Sceny myśliwskie z Dolnej Bawarii” Martina Sperra w reż. Grażyny Kani, fot. Magda Hueckel