23.04.2021

Zapytanie ofertowe 01/DT/2021

Zdjęcie fasady Teatru Polskiego w Poznaniu.

Poznań,  23 kwietnia 2021 r.

 

Zapytanie ofertowe 01/DT/2021

 

Teatr Polski w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej dostawy:

  1. Ruchoma głowa Martin Encore Performance CLD wraz z akcesoriami – 2 sztuki

Lista akcesoriów do każdej głowy:

  • Przewód zasilający zakończony wtyczką gumową uni-schuko
  • Atestowane uchwyty do montażu na rurze o średnicy 50mm
  • Atestowana linka zabezpieczająca z zakręcanym karabińczykiem
  1. Podwójny case transportowy na kółkach – 1 sztuka

 

Kryterium wyboru oferty:

Cena – 100%

(cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zapytania ofertowego w tym koszty dostawy)

 

Wymagany termin dostawy:

Do dnia 21.05.2021 r. na adres: Teatr Polski w Poznaniu ul. 27 grudnia 8/10, 61-737 Poznań.

 

Warunki płatności:

21 dni od daty dostawy sprzętu i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

Termin i sposób składania ofert:

04 maja 2021 r. godz.12:00

Ofertę można złożyć w jednym z możliwych sposobów:

  • drogą pocztową na adres Teatr Polski w Poznaniu ul. 27 grudnia 8/10 61-737 Poznań
  • e-mail: teatr.polski@teatr-polski.pl w temacie wiadomości proszę posługiwać się zapisem „zapytanie ofertowe 01/DT/2021”