Z-ca kierownika technicznego ds. administracyjnych – Marcin Adamczak

Marcin Adamczak

z-ca kierownika technicznego ds. administracyjnych

Sekretariat

tel.: 61 852 64 95; 
e-mail: teatr.polski@teatr-polski.pl