Konsultantka programowa

Paulina Skorupska

Dział Artystyczny

Konsultantka programowa

tel. kom. : 510 002 276
+48 611 025 352
e-mail: paulina.skorupska@teatr-polski.pl