Konsultantka programowa

Paulina Skorupska

Dział Artystyczny

Konsultantka programowa

tel. kom. : 510 002 276
e-mail: paulina.skorupska@teatr-polski.pl