Spec. ds. artystycznych – Alicja Szrajer

Alicja Szrajer

Dział Artystyczny

Specjalistka do spraw artystycznych

tel. +48 513 426 003

e-mail: alicja.szrajer@teatr-polski.pl