Jacek Muszkieta

Dział Artystyczny

Specjalista do spraw artystycznych

tel. +48 61 102 53 51; 730 525 243

e-mail: jacek.muszkieta@teatr-polski.pl