Jacek Muszkieta

Dział Artystyczny

Specjalista do spraw artystycznych

tel. 611 025 351; 730 525 243

e-mail: jacek.muszkieta@teatr-polski.pl