Spec. ds. marketingu

Zuzanna Kupczyk

Dział Marketingu

Specjalista do spraw marketingu

tel.: 61 852 56 28 wew. 27

e-mail: zuzanna.kupczyk@teatr-polski.pl