Tadeusz Falana

Obecnie gra w następujących spektaklach: