14.03.2022

Zmarł Jerzy Gurawski

Dotarła do nas smutna wiadomość. W dniu 12 marca 2022 w wieku 86 lat zmarł Jerzy Gurawski. Był architektem od lat związany z Poznaniem, przyjacielem Teatru Polskiego w Poznaniu. Jego twórczość związana z teatrem nadal uważana jest za rewolucyjną. ARPA Architektoniczna Pracownia Autorska Jerzego Gurawskiego oraz Trabendo zaprojektowało gruntowną modernizację sceny kameralnej Teatr Polskiego w Poznaniu (Malarni), która została przeprowadzona w 2011 w. Więcej o Jerzym Gurawskim można przeczytać na culture.pl.