14.05.2019

Polska szkoła nie przygotowuje do życia w XXI wieku

CZERWONE FOTELE, BALKONY I LOŻE. WIDOWNIA DUŻEJ SCENY TEATRU POLSKIEGO

22 maja 2019 r.

godz. 17.00

Duża Scena 

Debata oksfordzka to symulacja obrad Izby Gmin parlamentu brytyjskiego. Ukształtowała się w elitarnych brytyjskich szkołach w XVIII wieku, jako ćwiczenie przygotowujące młodzież do aktywnego udziału w życiu publicznym. W debacie oksfordzkiej występują dwie strony: Propozycja i Opozycja. Pierwszy zespół próbuje udowodnić wcześniej postawioną tezę, drugi usiłuje ją obalić. Każdy z mówców ma do odegrania ściśle określoną rolę i musi ściśle przestrzegać konwencji debaty (specyficzne zwroty grzecznościowe, kultura dyskusji, dyscyplina czasowa). Taka forma dyskusji Polski trafiła w latach 90. z Oksfordu (stad nazwa) za sprawą prof. Zbigniewa Pełczyńskiego – założyciela Stowarzyszenia „Szkoła Liderów”. Obecnie ta formuła debaty staje się coraz bardziej popularna w szkołach i na uczelniach. Jest szeroko wykorzystywana jako narzędzie edukacyjne oraz metoda prowadzenia konsultacji społecznych.

Debata w Teatrze Polskim będzie dotyczyła kondycji polskiego systemu edukacji, pokazując pełne spektrum argumentów za i przeciw. Dyskusja będzie się toczyła wokół tezy „Polska szkoła nie przygotowuje do życia w realiach XXI wieku”. Celem debaty będzie pokazanie różnych perspektyw, zachęcenie widzów do refleksji i dalszej dyskusji podczas Pikniku Edukacyjnego, który odbędzie się bezpośrednio po debacie na placu przed teatrem.

Kontynuacją wydarzenia organizowanego w Teatrze Polskim będą debaty oksfordzkie realizowane w szkołach. Będą one dotyczyły konkretnych postulatów zmian, które można wprowadzić w szkołach i mają włączyć uczniów do dyskusji nad kształtem polskiej oświaty. Podczas Pikniku Edukacyjnego będzie można uzyskać szczegółowe informacje potrzebne do zorganizowania takiego wydarzenia w szkole.

Organizatorami Wydarzenia są: Teatr Polski w Poznaniu, Fundacja „Projekty Edukacyjne”, Poznańska Liga Debat.

Partnerem Merytorycznym jest Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży.

Bilety w cenie 1 zł do nabycia w kasie Teatru oraz w serwisie Bilety24.

Kontakt:
Tel 61 852 05 41; 61 852 56 28;
E-mail rezerwacja@teatr-polski.pl