04.11.2021

Zapraszamy na konferencję

 • Konferencja TEATR OD}{NOWA

 • 22 i 23 listopada 2021
 • Scena Duża / online

Zapraszamy na dwudniową konferencję środowiskową TEATR OD}{NOWA poświęconą najnowszym zmianom w modelach pracy teatralnej. Odbędzie się ona 22 i 23 listopada w siedzibie Teatru Polskiego w Poznaniu.

Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy wypełnić formularz:

Teatr jest miejscem żywym, ulegającym nieustannym zmianom, redefinicjom i przekształceniom. Od jakiegoś czasu obserwujemy dynamiczny proces, który w znacznym stopniu różni się swoim charakterem od poprzednich zwrotów w sposobie myślenia o tym, czym teatr w istocie jest i jak powinien funkcjonować. Dotychczas skupiano się na kwestii osiągnięcia najlepszego efektu artystycznego. Obecny dyskurs zajmuje się jednak procesem pracy i określeniem tego, jak pracować, aby czuć się bezpiecznie. Jak stworzyć odpowiednie warunki pracy? Jak jednocześnie pozostawić proces otwartym na nieznane i nieprzewidywalne? Czy jesteśmy w stanie wspólnie wypracować takie modele, dzięki którym będziemy czuli się wolni, kreatywni i pewni tego, że granice, które wyznaczyliśmy, nie zostaną przekroczone?

Uważamy, że poszukiwanie odpowiedzi na te pytania jest dzisiaj niezwykle istotne. Pierwszym krokiem, który wykonaliśmy jako zespół Teatru Polskiego w Poznaniu, w celu określenia zdrowych, bezpiecznych warunków pracy nad spektaklem było stworzenie Przewodnika pisania Kontraktu między zespołem realizatorskim a zespołem aktorskim. Chcemy, żeby jego używanie stało się powszechną, dobrą praktyką w Teatrach w całej Polsce.

Jako Teatr Polski w Poznaniu chcemy stworzyć platformę wymiany myśli i doświadczeń, dlatego zapraszamy na konferencję środowiskową poświęconą najnowszym zmianom, zachodzącym w polskim teatrze, zatytułowaną TEATR OD}{NOWA. Podczas dwóch dni 22 i 23 listopada zaprosimy wszystkich chętnych do wysłuchania prelekcji. Zostaną one przygotowane specjalnie na potrzeby konferencji przez osoby zajmujące się różnymi aspektami teatralnej rzeczywistości. Zaprezentujemy również Przewodnik pisania Kontraktu i opublikujemy go w sieci na zasadzie wolnego dostępu. Zwieńczeniem konferencji będzie debata na Dużej scenie naszego teatru. W całej konferencji będzie można uczestniczyć na żywo w Teatrze Polskim, ale również za pośrednictwem naszych mediów społecznościowych. Zapraszamy byście razem z nami przyjrzeli się, jakiej odnowy wymaga dziś teatr w Polsce i czy niejako da się go wymyślić od nowa?

 

Konferencja TEATR OD}{NOWA została sfinansowana dzięki wsparciu Urzędu Miasta Poznania.

Patronami wydarzenia są:

 • Gildia Polskich Reżyserów i Reżyserek Teatralnych w Polsce
 • Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów
 • Polski Ośrodek Międzynarodowego Instytutu Teatralnego /ITI/

 

HARMONOGRAM

DZIEŃ I (22 XI 2021)

 

12:00 – 12:15

Oficjalne rozpoczęcie Konferencji

 


 

12:15 – 13:00

Twórczość bez przemocy (nonviolent creativity) – propozycje dla zespołowego procesu twórczego

W jaki sposób możemy uniknąć sceptycyzmu i cynicznych żarcików, które są częstą reakcją na propozycje zmiany modelu pracy twórczej? Jakie faktyczne zmiany możemy wdrożyć już, teraz, natychmiast? Jak wspólnie możemy dążyć do uzdrowienia przemocowych struktur władzy formalnej i nieformalnej? Co możemy zrobić, jeśli chcemy zrezygnować z hierarchii? Jakie mamy możliwości redefinicji istniejących struktur, przyzwyczajeń i oczekiwań? Czy w obecnym systemie, zanim zmienimy przepisy, jest możliwe działanie bezprzemocowe i partnerskie?
Nie potrzebujemy kolejnej wielkiej wizji nowego typu organizacji pracy twórczej. Potrzebujemy konkretnych odpowiedzi na wiele rzeczowych pytań, które zadajemy i które są nam zadawane. Skorzystajmy z doświadczeń świata biznesu, z wieloletnich badań przeprowadzanych nad kreatywnością potrzebną do ciągłych innowacji w świecie technologii: z zasad turkusowych organizacji, z wytycznych „zespołowego geniuszu”, z rozwiązań proponowanych przez inkluzywne liderowanie. Wiele z nich może zostać zastosowanych w obrębie zespołowego procesu twórczego, jakim jest powstawanie spektaklu.

Prelegentka: Ula Kijak

 


 

13:00 – 14:00

Rzemieślnicy teatralni

Wystąpienie będzie poświęcone kwestiom związanym z warunkami pracy osób, które stanowią zespół techniczny instytucji teatralnych (montażyści, garderobiane, charakteryzatorki itd.). Podczas prelekcji zostaną zaprezentowane fragmenty filmu dokumentalnego, będące zapisem rozmów z pracownikami polskich teatrów.

 

Prelegentka: Monika Sidor

 


 

16:00 – 17:00

Ocalić elementy „Etyki” Stanisławskiego

Autorska próba odczytania “Etyki” Konstantina Stanisławskiego w kontekście zmian i nowych rozwiązań zachodzących współcześnie w polskim teatrze.

 

Prelegent: Paweł Siwiak

 


 

17:00 – 18:00

Jak teatry stały się bezpieczną przestrzenią dla sprawców przemocy?

Przyjrzymy się, jakie okoliczności i mechanizmy społeczne oraz środowiskowe w wielu przypadkach nie tylko nie ochroniły ofiar przemocy w teatrach, ale przyczyniły się do stworzenia jej sprawcom komfortowych warunków pracy. Jak wielką skuteczność mogą mieć utrwalone w świadomości i w języku przekonania, które pomagają ludziom teatru opowiadać historię przemocy w anegdotach. Jak dotkliwe mogą być konsekwencje zaniedbania w zakresie identyfikowania zachowań jako przemocowych.

 

Prelegentka: Paulina Skorupska

 


 

18:00 – 20:00

Koordynacja scen intymnych w teatrze

Rozmowa poświęcona nowej (dla polskiego środowiska twórczego) specjalizacji zawodowej jaką jest koordynator/koordynatorka scen intymnych. Jak wygląda praca takiej osoby? Na czym polegają największe trudności w pracy nad scenami intymnymi? Porozmawiamy o tym zarówno z aktorkami, jak i koordynatorkami, które brały udział w takich procesach pracy.

 

Prowadzenie: Konrad Cichoń, Andrzej Błażewicz

Paneliści: Żenia Aleksandrowa, Aleksandra Bożek, Kaya Kołodziejczyk, Kornelia Trawkowska, Natalia Lange, Agnieszka Różyńska, Katarzyna Szustow

 


DZIEŃ II (23 XI 2021)

 

12:00 -13:00

Perspektywa dziennikarska

Rozmowa z dziennikarką śledczą, autorką wielu reportaży poświęconych nadużyciom mającym miejsce w procesach powstawania spektakli oraz w  środowisku teatralnym.

 

Gościni: Iga Dzieciuchowicz

Prowadzenie: Konrad Cichoń, Andrzej Błażewicz

 


 

13:00 -14:00

Karta praw i granic procesu twórczego

Rozmowa z Martą Miłoszewską – dziekanką kierunku reżyserii na warszawskiej Akademii Teatralnej, a także sygnatariuszką Karty Praw i Granic Procesu Twórczego. Jej powstanie było efektem projektu „Granice w Teatrze” Polskiego Ośrodka ITI, która miała miejsce w AST we Wrocławiu w maju 2021 r. Podczas spotkania zostaną omówione założenia oraz proces powstawania wyżej wspomnianego dokumentu.

 

Gościni: Marta Miłoszewska – reżyserka teatralna, dziekanka kierunku reżyseria Akademii Teatralnej w Warszawie, wiceprzewodnicząca Gildii Polskich Reżyserów i Reżyserek Teatralnych. Aktywistka społeczna zaangażowana działalność antydyskryminacyjną oraz na rzecz niezależności środowiska artystycznego w Polsce. W ramach Gildii wspiera działania na rzecz ochrony pracowniczek i pracowników kultury.

Prowadzenie: Konrad Cichoń, Andrzej Błażewicz

 


 

16:00 -17:00

„Przewodnik pisania Kontraktu”

Uroczysta publikacja i omówienie dokumentu „Przewodnik pisania Kontraktu” przez przedstawicieli zespołu aktorskiego Teatru Polskiego w Poznaniu: Kornelię Trawkowską i Konrada Cichonia oraz przedstawicielkę Gildii Polskich Reżyserek i Reżyserów Teatralnych – Małgorzatę Wdowik.

 

Prowadzenie: Konrad Cichoń, Kornelia Trawkowska, Gosia Wdowik

 


 

17:00 – 20:00

Panel dyskusyjny wieńczący konferencję

Otwarty panel dyskusyjny podsumowujący konferencję. Zaproszeni goście i gościnie będą rozmawiać o tym, co w polskim teatrze wymaga konstruktywnej odnowy oraz o tym, jak od nowa wypracowywać dobre modele pracy.

 

Moderatorzy: Andrzej Błażewicz, Konrad Cichoń

Paneliści:

 • Robert Gulaczyk – przedstawiciel Związku Zawodowego Aktorów Polskich
 • Ula Kijak – przedstawicielka Gildii Polskich Reżyserek i Reżyserów Teatralnych
 • Karolina Kirsz – przedstawicielka  Międzynarodowego ośrodka instytutu teatralnego w Polsce /ITI/
 • Joanna Nawrocka – przedstawicielka Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów
 • Kasia Minkowska – reżyserka
 • Zdenka Pszczołowska – reżyserka
 • Kornelia Trawkowska – przedstawicielka zespołu aktorskiego Teatru Polskiego w Poznaniu
 • Karolina Szczypek – reżyserka
 • Jakub Skrzywanek – reżyser, GPRiRT