04.03.2021

8. edycja Konkursu im. A. Żurowskiego

Zdjęcie fasady Teatru Polskiego w Poznaniu.

Szanowni Młodzi Krytycy Teatralni!

Rozpoczął się ostatni miesiąc, w którym należy przejrzeć swoje opublikowane w ostatnich dwóch latach (w 2019 i 2020 roku) teksty recenzji teatralnych i zdecydować, które z nich warto wysłać na konkurs im. Andrzeja Żurowskiego. Konkurs jest ogólnopolski i otwarty dla wszystkich młodych krytyków, którzy nie przekroczyli 35 roku życia. Warunkiem jest, by trzy recenzje, które zostaną zgłoszone na konkurs były opublikowane bądź w mediach tradycyjnych (prasa, radio, telewizja), bądź w Internecie na dowolnych stronach np. na blogach, stronach związanych z mediami, teatrami albo stowarzyszeniami, które zajmują się upowszechnianiem teatru. Recenzje mogą dotyczyć wszelkich działań i form teatralnych, a więc recenzje z przedstawień w teatrach dramatycznych, muzycznych, operowych, offowych, awangardowych, a także recenzje ze spektakli baletowych. Regulamin konkursu im. Andrzeja Żurowskiego opublikowany jest na stronach www.konkurs-zurowski.pl oraz oczywiście na FB.

Proszę pamiętać, że do recenzji należy dołączyć: zgłoszenie i metryczkę.

Termin nadsyłania recenzji mija 31 marca 2021. W przypadku przesyłek pocztowych na adres Teatru Miejskiego w Gdyni liczy się data stempla pocztowego na kopercie.

Zachęcamy gorąco do udziału w konkursie. Na zwycięzców czekają nagrody!