Nasze obce. Spotkanie wokół książki „Traumaland. Polacy w cieniu przeszłości” Michała Bilewicza

15 maja w Malarni Teatru Polskiego kolejne spotkanie z cyklu „Nasze obce. Rozmowy o wnętrzu i zewnętrzu polskości”.

Tym razem wokół książki „Traumaland. Polacy w cieniu przeszłości” Michała Bilewicza

Rozmowę z autorem poprowadzi prof. Przemysław Czapliński

 

Michał Bilewicz

Psycholog społeczny, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje Centrum Badań nad Uprzedzeniami na Wydziale Psychologii. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na problematyce pojednania po ludobójstwie, traumy zbiorowej, mowy nienawiści i uprzedzeń.

Pracował w nowojorskiej New School for Social Research (jako stypendysta Fulbrighta), na Uniwersytecie w Jenie (jako stypendysta DAAD) oraz na Uniwersytecie w Lipsku. Przez wiele lat był afiliowanym profesorem na Uniwersytecie Delaware. Jego publikacje naukowe ukazywały się m.in. na łamach ”Journal of Personality” and ”Social Psychology”, ”Aggressive Behavior” i ”Political Psychology”. Pisywał też teksty popularnonaukowe i publicystyczne, m.in. dla ”Washington Post”, „Gazety Wyborczej” oraz ”Haaretz”. W 2021 został laureatem nagrody im. Nevitta Sanforda Międzynarodowego Towarzystwa Psychologii Politycznej (ISPP).

W marcu 2024 wydał książkę „Traumaland. Polacy w cieniu przeszłości” o psychologicznych konsekwencjach traumy historycznej w Polsce.

Przemysław Czapliński 

Profesor zwyczajny; historyk literatury polskiej i europejskiej XX i XXI wieku, eseista, tłumacz, krytyk; współtwórca Centrum Humanistyki Otwartej (UAM) zajmującego się związkami między prawem i literaturoznawstwem; członek redakcji czasopisma „Teksty Drugie”.

Ostatnie jego publikacje to: „Poruszona mapa” (2016), „Literatura i jej natury” (współautorzy: Joanna B. Bednarek, Dawid Gostyński, 2017), „O jeden las za daleko. Demokracja, kapitalizm i nieposłuszeństwo ekologiczne w Polsce” (współredakcja: J. B. Bednarek, D. Gostyński; 2019), „Tożsamość po pogromie. Świadectwa i interpretacje Marca ’68” (współred.: Alina Molisak, 2019); „To wróci. Przeszłość i przyszłość pandemii” (współred. J.B. Bednarek, Warszawa 2022).

Laureat nagród: im. Ludwika Frydego (1997), Fundacji im. Kościelskich (1998), im. Kazimierza Wyki (2004), im. Jana Długosza (2017), Marszałka Województwa Wielkopolskiego (2019).
Przedmiotem jego badań jest literatura (polska) i problemy późnej nowoczesności.

Nasze obce. Rozmowy o wnętrzu i zewnętrzu polskości

15.05.2024 |

g. 19.00 |

Malarnia

Wejściówki w cenie 15 zł dostępne na stronie www.bilety.teatr-polski.pl oraz w kasie biletowej.

W sprawie rezerwacji prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Widzów:
• rezerwacja@teatr-polski.pl
• +48 61 8520541
• +48 61 8525628

Jest repertuar na maj i czerwiec! Bilety już w sprzedaży.

Ledwo wystartował kwiecień, a my już śpieszymy z informacją o repertuarze majowym i czerwcowym!
 
Zobaczycie w nim spektakle:
 • ✔ „Piosenki mojej mamy, czyli w domu bez zmian” Ewy Szumskiej w reż. Uli Kijak – 4, 5, 25 i 26 maja oraz 25 i 29 czerwca
 • ✔”Śluby PANieńskie” w reż. Andrzeja Błażewicza – 9, 10, 11 maja (dwukrotnie w ciągu jednego dnia!)
 • ✔ „Dr@cula. Vagina dentata” w reż. Agaty Biziuk – 12, 14 i 21 maja oraz 4 i 11 czerwca
 • ✔”Haga” w reż. Saszy Denisowej – 16, 17, 18, 19 maja
 • ✔”EXTRAVAGANZA o władzy” w reż. Joanny Drozdy – 17, 18 maja

 

PREMIERA!

COCO, czyli bałkańska operetka w reż. Pawła Miśkiewicza 2 czerwca o godz. 19.00 

 • ✔ „COCO, czyli bałkańska operetka w reż. Pawła Miśkiewicza – 6, 7, 8 i 9 czerwca
 • ✔ „Taśmy rodzinne” w reż. Piotra Pacześniaka – 13, 14, 15 i 16 czerwca
 • ✔ „Ulisses” w reż. Mai Kleczewskiej – 21, 22 i 23 czerwca
 • ✔ „Delivery Heroes. Bohaterowie na wynos” w reż. Konrada Cichonia – 27, 28, 29 i 30 czerwca.
Bilety dostępne w teatralnej kasie i na stronie www.bilety.teatr-polski.pl
 
W sprawie rezerwacji należy się kontaktować z Biurem Obsługi Widzów:
• rezerwacja@teatr-polski.pl
• +48 61 8520541
• +48 61 8525628
 
Do zobaczenia w Teatrze!

Zapytanie ofertowe 04/DT/2024

Teatr Polski w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej dostawy zestawu oświetleniowego:

 • Głowa ruchoma Prolights Jet Wash 19 – 4 szt.
 • Dedykowany hak mocujący C6016B – 8 szt.
 • Atestowana, dedykowana linka zabezpieczająca – 4 szt.
 • Dedykowana skrzynia typu flight case wyposażona w koła –  1 szt. (umożliwiająca przechowywanie wszystkich elementów z punktów 1-3 i oznaczona trwale udostępnionym po wybraniu oferty logotypem Teatru Polskiego w Poznaniu)

Sprawdź szczegóły

Zapytanie ofertowe 03/DT/2024

Teatr Polski w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej dostawy zestawu pętli indukcyjnej dla osób słabosłyszących:

 • UniVox p-LooP 2.0 zestaw walizkowy – 1 szt.
 • Urządzenie testowe dla pętli indukcyjnej – 1 szt.
 • Recepcyjna, przenośna pętla indukcyjna Smartloop 1 szt.
 • M-2, Mikrofon na gęsiej szyjce na biurko (wtyk 3.5mm, przewód o dł. 1.5m) – 1 szt.

Sprawdź szczegóły

Poszukiwany sprzątacz / sprzątaczka do pracy w Teatrze Polskim w Poznaniu

Do pracy w Teatrze Polskim w Poznaniu poszukujemy  osób do pracy na stanowisku sprzątaczka / sprzątacz.

Miejsce pracy: Teatr Polski w Poznaniu

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Umowa o pracę na zastępstwo

Opis stanowiska:

 • 1. Sprzątanie oraz dbanie o czystość pomieszczeń Teatru.
 • 2. Równoważny system czasu pracy.
 • 3. Praca często w weekendy oraz wieczorami.
 • 4. Praca stojąca, wymagająca częstego przemieszczania się pomiędzy różnymi przestrzeniami teatru.
 • 5. Miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Wymagania:

 • 1. Doświadczenie w pracy.
 • 2. Umiejętność pracy w zespole.
 • 3. Skrupulatność, obowiązkowość.

Oferujemy:

 • 1. Umowę o pracę na zastępstwo.
 • 2. Pakiet socjalny.
 • 3. Wynagrodzenie: pensja zasadnicza w wysokości 4242 zł brutto oraz dodatek stażowy zgodnie z Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV do dnia 26 kwietnia 2024 r. na adres e-mail: praca@teatr-polski.pl lub złożenie dokumentów osobiście w sekretariacie Teatru w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rekrutacja na stanowisko sprzątaczka/sprzątacz”.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami/kandydatkami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Teatr Polski w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu ul. 27 Grudnia 8/10 w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy: „sprzątaczka/sprzątacz”. Zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana o przysługujących mi uprawnieniach, w tym, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie”.

Kontakt telefoniczny w sprawie oferty pracy pod numerem telefonu 508 863 773.
Rekrutację prowadzi Marcin Adamczak.

***

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Kandydata/Kandydatki
W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, niniejszym informujemy:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Teatr Polski w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, ul. 27 Grudnia 8/10, NIP: 7781003125.
2. Mogą Państwo skontaktować się z powołanym przez Administratora Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu e-mail: rodo@teatr-polski.pl lub pisząc na adres Administratora.
3. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a. dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kodeksu pracy podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
b. inne dane osobowe w zakresie nieokreślonym przepisami prawa będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w prowadzonym procesie rekrutacyjnym na podstawie wyrażonej zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
c. dane osobowe szczególnej kategorii, wskazane w art. 9 ust. 1 RODO, będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na podstawie wyrażonej przez Państwa wyraźnej zgody, tj. art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
4. Państwa dane będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników i współpracowników Administratora. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi, w szczególności usługi związane z obsługą hostingową, informatyczną.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
6. Posiada Pani/Pan:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b. prawo sprostowania danych osobowych,
c. prawo do usunięcia danych osobowych,
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e. prawo do przenoszenia danych osobowych,
f. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy lub innych przepisów jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu RODO.
10. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.
Jeżeli przekazują Państwo dane szczególnej kategorii, wskazane w art. 9 ust. 1 RODO (dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) konieczne jest zamieszczenie w dokumentach rekrutacyjnych następującej zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii, wskazanych w art. 9 ust. 1 RODO w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko: sprzątaczka/sprzątacz.

Międzynarodowy Dzień Teatru

Te zdjęcia dzieli 110 lat. A my jesteśmy tu dla Was niezmiennie od lat niemal 150.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru życzymy wszystkim, którym Teatr Polski w Poznaniu jest bliski – w sercu i po drodze, całemu zespołowi teatralnemu i naszym widzom, byśmy dawali sobie wzajemnie emocje i wsparcie.

Bądźmy dla siebie i na siebie uważni!

 

Na grafice widnieją dwie fotografie. Na obu na schodach przed teatrem stoją grupy pracowników. Jedno jest z sezonu 1913/1914, a drugie z 2023/2024

 

Spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru

Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru (który obchodzimy 27 marca) spotkaliśmy się z emerytowanymi pracownikami naszej instytucji. Oprócz wspominania tego, co było kiedyś (a co to były za czasy!), rozmawialiśmy o tu i teraz oraz o przyszłości teatru. Dziękujemy bardzo za spotkanie i do zobaczenia!

Fot. Jakub Papuga

 

Pierwsza próba spektaklu „Coco, czyli bałkańska operetka”

Dziś w Teatrze Polskim w Poznaniu odbyła się pierwsza próba spektaklu „Coco, czyli bałkańska operetka”

OBSADA

 • Alan Al-Murtatha
 • Mariusz Adamski
 • Konrad Cichoń
 • Michał Kaleta
 • Denis Kudijenko (gościnnie – student AST Kraków)
 • Daniel Namiotko (gościnnie)
 • Jakub Papuga
 • Monika Roszko
 • Aleksandra Samelczak
 • Paweł Siwiak
 • Alona Szostak
 • Ewa Szumska
 • Kornelia Trawkowska

REALIZATORZY

 • Reżyseria: Paweł Miśkiewicz
 • Scenariusz i dramaturgia: Joanna Bednarczyk i Daria Kubisiak
 • Scenografia: Barbara Hanicka
 • Kostiumy: Hanka Podraza
 • Muzyka: Rafał Mazur
 • Choreografia: Dominika Wiak
 • Inspicjent: Karol Gromek

Premiera: 2 czerwca 2024 Duża Scena