30.08.2023

KONKURS na kandydatkę / kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu

Szanowni Państwo,

Prezydent Miasta Poznania OGŁASZA KONKURS na kandydatkę/kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu.

OGŁOSZENIE KONKURSOWE

Do konkursu na kandydatkę/kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu, ul. 27 Grudnia 8/10, 61-737 Poznań, mogą przystąpić kandydatki lub kandydaci spełniający następujące kryteria wskazane w zarządzeniu Nr 696/2023/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Oferty należy składać w sekretariacie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania (pok. 115) bądź przesyłać na adres ww. wydziału, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, w nieprzekraczalnym terminie do 20 października 2023 r. włącznie (do godz. 15.00), w zamkniętych kopertach opatrzonych adnotacją:

KONKURS NA KANDYDATKĘ/KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA TEATRU POLSKIEGO W POZNANIU,

z dopiskiem NIE OTWIERAĆ, a także z podanym wewnątrz adresem zwrotnym wraz z numerem telefonu kontaktowego i adresem poczty elektronicznej kandydatki/kandydata.

Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków oraz zakończenia postępowania konkursowego: 31 stycznia 2024 r.

Informacje o działalności oraz o warunkach organizacyjno-finansowych funkcjonowania Teatru Polskiego w Poznaniu kandydatki/kandydaci na stanowisko dyrektora mogą uzyskać w siedzibie instytucji (Poznań, ul. 27 Grudnia 8/10, tel.: 61 852 64 95) oraz w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Poznania (tel.: 61 878 54 55, e-mail: kl@um.poznan.pl) włącznie do 13 października 2023 r.

Pełna treść ogłoszenia konkursowego wraz z załącznikami do pobrania znajduje się na stronie: Zarządzenie nr 696/2023/P – bip.poznan.pl

REGULAMIN KONKURSU

ZARZĄDZENIE NR 696/2023/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 29 sierpnia 2023 r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA