29.10.2019

Spotkanie z Andrzejem Lederem

TEATR POLSKI W POZNANIU - ZDJĘCIE NA TLE BŁĘKITNEGO NIEBA. FASADA, TARAS Z PELARGONIAMI I FRONTON Z NAPISEM NARÓD SOBIE

Spotkanie z Andrzejem Lederem

16 listopada 2019 r., godz. 19.00

MALARNIA

Andrzej Leder pisał w „Prześnionej rewolucji”: „Ponieważ symboliczną materię rewolucji – ideologię lewicową – przynieśli rosyjscy najeźdźcy, po zmianie ustrojowej i uwolnieniu się spod ich dominacji została ona odrzucona i jest skrzętnie zacierana. Ba, stała się swoistą »antysymboliką«, używaną jako negatywny element wobec czegoś, co ma być pozytywne. Im bardziej owo symboliczne »pozytywne« jest słabe i nieokreślone, tym mocniej podkreślana jest »negatywność« symboliki okresu rewolucji. (…) Czy ideowe i symboliczne uzasadnienie, którego dostarczyli komuniści w okresie stalinowskim i później, zostało całkowicie unieważnione przez dzisiejszy dyskurs, czy też tkwi gdzieś wyparte i przykryte? Czy »Kordian i cham« Kruczkowskiego nigdy nie będzie już czytany, czy określa jakiś element dzisiejszej wyobraźni?”. (A. Leder, „Prześniona rewolucja”, s. 197)

„Kordian i cham” po ponad pół wieku wraca na scenę Teatru Polskiego w Poznaniu. Od czasu premiery w poznańskim teatrze w 1963 roku po powieść Leona Kruczkowskiego teatr sięgnął tylko raz (wystawienie w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach w roku 1983). W dzisiejszej napiętej rzeczywistości społecznej powrót do Kruczkowskiego wydaje się wręcz obowiązkowy. Pisarz przedstawia to, co można by nazwać genealogią współczesnej struktury społecznej w Polsce i tłumaczy jej konsekwencje. Z jego dzieła przebija gorzka konstatacja, że nieodkupiona krzywda społeczna uniemożliwia społeczną integrację, co skutkuje resentymentalnym odrzuceniem, podziałami, konfliktami ideologicznymi, wywołuje nienawiść i pogardę. Jak pokazuje dysproporcja między liczbą wystawień chociażby „Kordiana” Juliusza Słowackiego a wystawieniami „Kordiana i chama” Kruczkowskiego, o społecznej krzywdzie wolimy nie pamiętać i nie chcemy się nią zajmować. Wolimy myśleć o sobie jako o potomkach szlachty, a nie chłopstwa. Masowo się okłamujemy. „Kordian i cham” jest jedną z ostatnich powieści mówiących o społecznej krzywdzie wprost. Kruczkowski bezwzględnie próbuje się z nią rozliczyć, dając inspirację następcom. Bez uważnej lektury dzieł takich jak „Kordian i cham” nie zrozumiemy i nie uzdrowimy naszego społeczeństwa, a więc i polityki.

____________________

Bilety w cenie 5 zł do kupienia w Kasie Teatru oraz na portalu Bilety24.

Kontakt:
Tel 61 852 05 41; 61 852 56 28;
E-mail rezerwacja@teatr-polski.pl