Boskie narracje. O wierze, religii i bogach rozmowy z pisarzami

Gość: Piotr Nesterowicz

w rozmowie z prof. Przemysławem Czaplińskim

Piotr Nesterowicz ukończył organizację i zarządzanie na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i Polską Szkołę Reportażu w Instytucie Reportażu w Warszawie. Autor książek: „Organizacja na skraju chaosu” (2001), „Ostatni obrońcy wiary” (2012), „Piasek” (2013), „Cudowna” (2014). Jego eseje i reportaże były drukowane w „Akcencie”, „Dużym Formacie”, „Twórczości”, „Tygodniku Powszechnym” a opowiadania w „Nowej Fantastyce”.

W 2015 roku został nominowany do Nagrody Literackiej Nike za reportaż „Cudowna”, za którą otrzymał także Nagrodę Literacką Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego (2014). W maju 2016 roku ukaże się jego zbiór reportaży „Każdy został człowiekiem”.

 

Wejściówka w cenie 1 zł do odbioru w kasie teatru.