Idea

Orkiestra Antraktowa Teatru Polskiego w Poznaniu powstała w 2016 roku z inicjatywy dyrektora artystycznego Macieja Nowaka we współpracy z jej obecnym dyrygentem- Adamem Domuratem. Głównym założeniem działalności orkiestry jest współpraca zawodowych muzyków z amatorami. Jedynym kryterium jakie musi spełniać członek orkiestry to wielka miłość do muzyki oraz nienaganna umiejętność gry na instrumencie. To właśnie dzięki takiemu niecodziennemu połączeniu orkiestra zawdzięcza swój wysoki poziom przy jednoczesnym charakterze społeczno-edukacyjnym. Do zadań orkiestry należy przede wszystkim granie samodzielnych koncertów, ale także gra w spektaklu oraz wszelkiego rodzaju działalność muzyczno-teatralna.