Metafory Rzeczywistości 2008

13 września 2008 roku odbył się finał pierwszej edycji ogólnopolskiego konkursu dramaturgicznego Metafory Rzeczywistości 2008.

Widzowie obejrzeli prezentacje trzech dramatów zakwalifikowanych do finału konkursu spośród 146 prawidłowo zgłoszonych prac.

W konkursie przyznano trzy nagrody: Nagrodę główną, Nagrodę publiczności oraz Wyróżnienie.

Metafory Rzeczywistości 2008

„Walizka” Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk
Nagroda główna
Nagroda publiczności

„Mykwa” Piotra Rowickiego
Wyróżnienie

Poniżej przytaczamy treść protokołu posiedzenia komisji skrutacyjnej I edycji projektu w sprawie przyznania nagrody publiczności oraz treść decyzji Jury o przyznaniu nagród.


PROTOKÓŁ

Z posiedzenia komisji skrutacyjnej I edycji projektu teatralnego
poświęconego polskiej dramaturgii współczesnej.

Komisja skrutacyjna I edycji projektu teatralnego poświęconego polskiej dramaturgii współczesnej „METAFORY RZECZYWISTOŚCI” w składzie:

  • Joanna Nowak,
  • Emilia Sadowska,
  • Marcin Czarnecki,

w oparciu o §8 pkt. 4 w zw. z §7 pkt. 5 regulaminu konkursu, po obliczeniu ilości ważnie oddanych głosów na uczestniczące w konkursie dramaty stwierdziła, że:

nagrodę publiczności w wysokości 6.000 zł widzowie przyznali Małgorzacie Sikorskiej-Miszczuk za dramat „Walizka”.

Joanna Nowak /-/

Emilia Sadowska /-/

Marcin Czarnecki /-/


D E C Y Z J A

Jury I edycji projektu teatralnego poświęconego polskiej dramaturgii współczesnej

METAFORY RZECZYWISTOŚCI

o przyznaniu nagród


Jury I edycji projektu teatralnego poświęconego polskiej dramaturgii współczesnej METAFORY RZECZYWISTOŚCI w składzie:

– prof. Przemysław Czapliński – literaturoznawca,

– Łukasz Drewniak – krytyk teatralny,

– Paweł Szkotak – reżyser, dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Polskiego w Poznaniu,

w oparciu o §7 pkt. 3 i 4 regulaminu konkursu, po obejrzeniu trzech zaadaptowanych do wymogów sceny dramatów, zakwalifikowanych do finału konkursu na mocy decyzji z 17 lipca 2008 roku, na posiedzeniu 13 września 2008 roku postanowiło:

nagrodę główną w wysokości 10.000 zł przyznać Małgorzacie Sikorskiej-Miszczuk za dramat „Walizka”

wyróżnienie w wysokości 4.000 zł przyznać Piotrowi Rowickiemu za dramat „Mykwa”

Przemysław Czapliński /-/

Łukasz Drewniak /-/

Paweł Szkotak /-/