Metafory Rzeczywistości 2012

W V edycji konkursu poświęconego polskiej dramaturgii współczesnej METAFORY RZECZYWISTOŚCI 2012przyznane zostały następujące nagrody:

Nagrodę główną (15 tys. zł) oraz nagrodę publiczności (5 tys. zł) otrzymał Jarosław Jakubowski, autor dramatu„Wieczny kwiecień”. Nagrodę dziennikarzy (5 tys. zł) przyznano Annie Wakulik za dramat „Zażynki”.

Finał tegorocznej edycji METAFOR RZECZYWISTOŚCI odbył się w dniach 8-9 września w Teatrze Polskim w Poznaniu. Podczas dwudniowej prezentacji na scenie przedstawiono, w formie czytań scenicznych, trzy dramaty zakwalifikowane do finału:

„Zażynki”Anna Wakulik
opieka reżyserska: Katarzyna Kalwat
obsada: Anna Sandowicz, Mariusz Adamski, Wiesław Zanowicz

„Kopia paryskiego metra w kawałkach” Marta Sokołowska
opieka reżyserska: Bartosz Zaczykiewicz
obsada: Ewa Szumska, Łukasz Chrzuszcz, Wojciech Kalwat, Teresa Kwiatkowska, Piotr Kaźmierczak

„Wieczny kwiecień” Jarosław Jakubowski
opieka reżyserska: Agnieszka Korytkowska-Mazur
obsada: Barbara Krasińska, Barbara Prokopowicz, Piotr B. Dąbrowski, Michał Kaleta, Paweł Siwiak, Andrzej Szubski

Nagrodę główną przyznaje jury konkursu w składzie: prof. dr hab. Przemysław Czapliński – literaturoznawca, Łukasz Drewniak – krytyk teatralny, Paweł Szkotak – reżyser, Dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Polskiego w Poznaniu.

Prapremiera spektaklu na podstawie dramatu Jarosława Jakubowskiego w reżyserii Agnieszki Korytkowskiej-Mazur zostanie zrealizowana w sezonie artystycznym 2012/2013 w Teatrze Polskim w Poznaniu.


Jury V edycji konkursu poświęconego polskiej dramaturgii współczesnej Metafory Rzeczywistości 2012 w składzie: prof. dr hab. Przemysław Czapliński (literaturoznawca), Łukasz Drewniak (krytyk teatralny), Paweł Szkotak (reżyser, Dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Polskiego w Poznaniu) zakwalifikowało do finału konkursu trzy dramaty:

  • „Kopia paryskiego metra w kawałkach” autorstwa Marty Sokołowskiej,
  • „Wieczny kwiecień” autorstwa Jarosława Jakubowskiego,
  • „Zażynki” autorstwa Anny Wakulik.

Ponadto Jury postanowiło wyróżnić następujące teksty:

  • „Odrobina szczęścia” autorstwa Kajetana Norge,
  • „Wszyscy patrzą” autorstwa Anny Bednarskiej,
  • „Za chwilę spadnie bomba” autorstwa Magdaleny Sadochy.

W kolejnym etapie konkursu finałowe dramaty zostaną przystosowane do warunków sceny. Etap adaptacji tekstów zrealizowany zostanie na początku września 2012 roku. Do udziału w tej części konkursu zaproszeni zostaną aktorzy Teatru Polskiego w Poznaniu, reżyserzy oraz autorzy dramatów: Jarosław Jakubowski, Marta Sokołowska, Anna Wakulik. Wskażą oni mocne i słabe strony tekstów, a następnie dokonają ich modyfikacji. Etap trzeci – prezentacja dramatów w formie czytań scenicznych – odbędzie się 8 i 9 września 2012 w Teatrze Polskim w Poznaniu.

Teatr Polski w Poznaniu zakłada możliwość skierowania finałowych dramatów do pełnej produkcji scenicznej w sezonie artystycznym 2012/2013. Od 2008 roku, czyli od pierwszej edycji konkursu dramaturgicznego, w repertuarze Teatru Polskiego znalazło się pięć dramatów wybranych przez jurorów Metafor Rzeczywistości: „Walizka” Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk (prapremiera 14.02.2009), „Mykwa” Piotra Rowickiego (prapremiera 26.03.2009), „Przyjaciel” Radosława Paczochy (prapremiera 12.12.2009), „Chłopiec malowany” Piotra Rowickiego (prapremiera 14.11.2010) oraz „Śmierć pracownika” Michała Kmiecika (prapremiera 16.12.2011).

Metafory Rzeczywistości to ogólnopolski projekt dramaturgiczny Teatru Polskiego w Poznaniu mający na celu połączenie oryginalnej twórczości dramaturgicznej z praktyczną realizacją teatralną. Jego specyfika polega na tym, że po wybraniu trzech finałowych dramatów, wyróżnieni autorzy zaproszeni zostaną do współpracy z reżyserami. Dramaty wystawione we wrześniu, w formie czytań scenicznych, poddane zostaną ostatecznej ocenie jurorów, dziennikarzy i publiczności. W konkursie przewidziane są trzy nagrody pieniężne: nagroda główna Jury w wysokości 15000 zł, nagroda dziennikarzy w wysokości 5000 zł oraz nagroda publiczności w wysokości 5000 zł.

Na tegoroczną edycję konkursu przysłano 191 tekstów. Teatr Polski w Poznaniu dziękuje za udział w konkursie wszystkim autorom nadesłanych dramatów.