10.06.2022

Zapytanie ofertowe 02/DT/2022: instalacja klimatyzacji

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej dotyczącej wykonania instalacji klimatyzacji w budynku administracji Teatru Polskiego w Poznaniu.
Przedmiot zapytania: wykonanie systemu klimatyzacji dla parteru oraz I piętra budynku administracyjnego zgodnie z wytycznymi.

Pobierz zapytanie ofertowe

Koncepcja klimatyzacji

Rzut parteru

Rzut piętra

Rzut dachu