20.06.2022

Zapytanie ofertowe 03/DT/2022

Teatr Polski w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej dostawy rusztowania modułowego aluminiowego oraz wysięgnika.

Pobierz szczegóły